عباس عبدی نوشت: قطعه و خودرو به صورت صوری و با قیمت بالا صادر و در عوض آن بنز و پورشه وارد می‌شود. وصله پینه کردن اقتصاد یعنی همین.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از  تجارت‌نیوز، عباس عبدی درباره نتیجه طرح مجلس برای واردات مشروط خودرو نوشت: «طرح مجلس برای اجازه واردات خودرو در برابر صادرات خودرو و قطعات آن از حالا روشن است. قطعه و خودرو به صورت صوری و با قیمت بالا صادر و در عوض آن بنز و پورشه وارد می‌شود. وصله پینه کردن اقتصاد یعنی همین.»