رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی با انقلابی خواندن اقدام دولت درباره تعیین تکلیف مرجع صدور سند خودرو گفت: این اقدام علاوه بر نجات مردم از بلاتکلیفی؛ هزینه های صدور سند خودرو را نیز کاهش داد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی با انقلابی خواندن اقدام دولت درباره تعیین تکلیف مرجع صدور سند خودرو گفت: این اقدام علاوه بر نجات مردم از بلاتکلیفی؛ هزینه های صدور سند خودرو را نیز کاهش داد.

محمدصالح جوکار همچنین با اشاره مجدد به اقدام اخیر دولت برای حذف مراجع متعدد صدور سند مالکیت خودرو گفت: در گذشته وجود مراجع متعدد برای صدور سند خودرو موجب سرگردانی مردم و افزایش هزینه‌های نقل و انتقال خودرو شده بود و نارضایتی مردم را به دنبال داشت.

این نماینده مردم یزد در مجلس ادامه داد:  در همین راستا نمایندگان با حمایت دولت محترم طرحی را آماده کردند که براساس آن مرجع واحدی انتقال مالکیت خودرو را انجام دهد براین اساس نیروی انتظامی مرجع صدور برگ سبز خودرو شد.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین تصریح کرد: این اقدام انقلابی دولت موجب کاهش هزینه ها و سرگردانی های مردم شد و مجلس نیز از اراده دولت در این خصوص حمایت کرد تا صدور سند مالکیت خودرو به نیروی انتظامی سپرده شود.

جوکار تصریح کرد: این اقدام گام اول همکاری قوه مجریه و قضاییه در راستای حل مشکلات مردم بود.