به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا با اعلام مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت، این وزارت خانه مشوق هایی را برای توسعه خودروهای برقی در نظر گرفته و در نتیجه هم اکنون قیمت خودروهای برقی از خودروی بنزینی وارداتی مشابه ارزان تر است. حسن کریمی سنجری مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت گفت: وزارت صمت […]

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا

با اعلام مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت، این وزارت خانه مشوق هایی را برای توسعه خودروهای برقی در نظر گرفته و در نتیجه هم اکنون قیمت خودروهای برقی از خودروی بنزینی وارداتی مشابه ارزان تر است.

حسن کریمی سنجری مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت گفت: وزارت صمت مشوق‌هایی را برای توسعه خودروهای برقی در نظر گرفته است که منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمت این خودروها می‌شود.

کریمی سنجری افزود: وزارت صمت تعرفه واردات خودروهای برقی را به شدت کاهش داد بطوری که هم اکنون تعرفه واردات در حد صفر درصد است، این موضوع باعث شده قیمت آنها پایین بیاید.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خودروهای برقی یک بار در سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه شده بودند و استقبال چندانی از آنها نشده بود، شورای رقابت این خودروها را به عنوان خودروهای رقابتی در نظر گرفت و بر همین اساس قوانین فروش و قیمت گذاری خودروهای بنزینی شامل خودروهای برقی نمی‌شود.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت با اشاره به اینکه قیمت این خودروها را صرفاً سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین می‌کند، گفت: در واقع با استفاده از جداول و صورت‌های مالی تأمین کنندگان، قیمت تعیین می‌شود بطوری که هزینه‌های مالی خرید و انتقال این خودروها تا مقصد محاسبه و قیمت بر اساس آنها مشخص می‌شود، همچنین مشوق‌ها باعث شده قیمت خودروهای برقی وارداتی ارزان‌تر از خودروهای بنزینی مشابه وارداتی باشد.