سخنگوی ستاد ملی مقابله با کروناگفت: محدودیت‌های تردد شبانه لغو شد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس، علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: هر محدودیتی ایجاد می‌شود برای حفظ سلامتی مردم است. اگر ممنوعیت شبانه ایجاد شده بود، برای این بود که دورهمی صورت نگیرد و از انتشار ویروس جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به بحث مهم واکسیناسیون و افزایش سرعت واکسیناسیون، مراکز شبانه‌روزی راه‌اندازی می‌شود و محدودیت شبانه لغو می‌شود. البته این لغو محدودیت به این معنی نیست که می‌توانند در دورهمی‌ها شرکت‌ کنند، بلکه می‌توانند برای تزریق واکسن مراجعه کنند.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا تاکید کرد: لغو محدودیت های تردد شبانه به این معنی نیست که با ترددهای غیرضروری، احتیاط های مربوط به فراگیری کرونا را کنار بگذاریم. تصور نشود با تزریق واکسن ایمن هستیم و می‌توانیم ماسک نزنیم و در مهمانی‌ها شرکت کنیم.

وی ادامه داد: از هموطنانمان می خواهیم که بجز در موارد ضروری و اموری مانند تزریق واکسن در خیابان‌ها تردد نکنند.