با وجود نگرانی‌ درباره کاهش حجم و ارزش معاملات، می‌توان امید داشت که در بازار امروز شاهد مثبت شدن شاخص کل باشیم.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس بازار سهام این روزها در تعادل است. شاخص کل در چند روز گذشته حدود ۹ درصد رشد داشته و باید دید در آخرین روز معاملاتی هفته چه اخباری بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد.


۱۲:۳۰

افت دو هزار و ۵۵۷واحدی شاخص کل (۰.۱۸درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۹۷هزار واحدی قرار داد.
شاخص‌ هم وزن نیز ۰.۲درصد رشد کرد.
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به سه هزار و ۶۵۵میلیارد تومان رسید.

نمادهای فولاد، فارس و فملی بیشترین تاثیر در افت شاخص کل بورس را به عهده داشتند.

در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۴۴۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد سه هزار و ۶۵۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۳درصد یعنی ۸۵۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۲درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «سرمایه‌گذاری‌ها» و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «سیمان، آهک و گچ» و «فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد وتوصا، فملی و فولاد لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به سمازن، فرابورس و تاصیکو معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران معادل ۵۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی سیمان مازندران با برتری ۱۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۲۴نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۹۸نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۸۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۴۸۰میلیارد تومان بود.


۱۱:۵۰

مخابراتی ها با قدرت نمایی فرووشندگان یکپارچه منفی داد و ستد می شوند.


۱۱:۲۹

دارویی ها با گرایش مثبت و متعادل افزایش قیمت را تجربه می کنند. نمادهای #برکت، #دیران، #شفا، #والبر، #دزهراوی، #دجابر، #دتوزیع، #دتماد، #دکوثر ،#داسوه و #دامین با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.#دفرا، #دکیمی و #ریشمک نیز نمادهای مورد توجه گروه اند. در این میان نمادهای #دتولید، #پخش، #دسانکو، #دبالک، #ددام و #کاسپین منفی و متعادل معامله می شوند.


۱۱:۰۱

فنی و مهندسی ها نیز همسو با دیگر گروه ها با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان خفولا و تپولا نمادهای پر عرضه گروه اند.


۱۰:۴۹

رایانه ای ها با برتری خریداران با گرایش مثبت و پرتقاضا داد و ستد می شوند. رانفور، تاپکیش، مرقام و سیستم نمادهای پر تقاضای گروه اند. در این میان سپیدار منفی و متعادل داد و ستد می شود. افرا نیز تک نماد پر عرضه گروه است.


۱۰:۴۰

قندی ها نیز امروز با برتری خریداران افزایش قیمت را تجربه میکنند.نمادهای #قشکر، #قثابت، #قتربت و #قپیرا با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.قصفها، قچار، قلرست، قهکمت و قشعد نیز نمادهای پرتقاضای گروه اند.


۱۰:۰۰

اطلاعات بازار:

شاخص کل ۱,۴۰۰,۰۷۲

۱۶۲ واحد مثبت

ارزش بازار ۵۶,۱۰۹,۱۳۰ میلیارد ریال

ارزش معاملات ۹,۸۴۴ میلیارد ریال

حجم معاملات ۱.۵۳۸ میلیارد سهم

 

نمادهای تاثیر گذار در شاخص:

وغدیر ۵۲۰ واحد منفی

وبملت ۴۲۸ واحد مثبت

فولاد ۲۱۹ واحد منفی

فملی ۱۹۹ واحد منفی

وتجارت ۱۴۵ واحد مثبت

وبصادر ۱۴۴ واحد مثبت

فارس ۱۴۳ واحد منفی

 

بیشترین حجم معاملات :

خپارس ۱۷۱ میلیون سهم

خودرو ۱۰۵ میلیون سهم

وتجارت ۶۷ میلیون سهم

وبملت ۶۴ میلیون سهم

خساپا ۶۱ میلیون سهم

 


۹:۵۲

فلزات اساسی نیز با برتری فروشندگان افت قیمت را تجربه می کنند.نمادهای فولاد، فملی، فاسمین، فروس، فپنتا، فجهان، فسبزوار، فروی، کاوه و فلوله با گرایش منفی داد و ستد می کنند. فنورد و فالوم نیز نمادهای پر عرضه گروه اند.فسرب، ذوب، فسپا، فباهنر، فجر، هرمز، فولای و فرآور با گرایش مثبت و متعادل معامله می شوند. در این میان فنوال تک نماد پرتقاضای گروه است.


۹:۵۰

در این دقایق بهبود تقاضا در خودرویی ها محسوس است.نمادهای خودرو، خساپا، ختور با بررتری خریداران با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان خپارس و خزامیا پر تقاضا در نزدیکی سقف قیمتی خود معامله می شوند.


۹:۴۰

شیمیایی ها نیز در غیاب نوری با برتری فروشندگان در مدار منفی داد و ستد می شوند. پترول، فارس، پارس، شگویا، شفن، شاراک، شلرد، کرماشا و زاگرس نوسان منفی قیمت را تجربه می کنند.آریا، تاپیکو، شصدف، شیران، بوعلی، شپاکسا، شاروم، شلعاب و شپترو با گرایش مثبت و متعادل معامله می شوند.شتوکا، #ساینا و شسم نیز نمادهای پرتقاضای گروه اند.


۹:۲۹

خودرویی ها با برتری خریداران در مدار مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. نمادهای خگستر، خزامیا، خپارس، خزر، خکاوه، خکار، خاذین، خمحور، خوساز، خموتور، خلنت، خکرمان و خچرخش با گرایش مثبت و متعادل معامله می شوند. خاور، خنصیر، خعمرا و تشتاد نیز نمادهای مورد توجه گروه اند. در این میان خودرو، خساپا، ختور، خرینگ،خمحرکه، خاهن، خمهر، ورنا، ختراک و خفنر معاملاتی با گرایش منفی و متعادل را تجربه می کنند.


۹:۱۹

نفتی ها امروز با گرایش منفی و متعادل نوسان قیمت را تجربه می کنند. نمادهای شپنا، شبندر،شسپا، شاوان و شراز با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. شتران، شبریز، شبهرن، شنفت و شرانل با برتری فروشندگان با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند.شزنگ نیز تک نماد پر عرضه گروه است.


۹:۰۹

بازار امروز با گرایش مثبت و متعادل آغاز به کار کرده است.


۸:۵۰

🔹برترین‌های تقاضای #بورس

#قهکمت

#فجام

#غمهرا

 

🔹بیشترین عرضه بورس

#وسخوز

#وسرضوی

#وسفارس

 

🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس

#قچاد

#زقیام

#فرابورس

 

🔹بیشترین عرضه فرابورس

#سدبیر

#شگامرن