روند منفی فرسایشی در بازار سهام ادامه دارد. در این بین کارشناسان معتقدند در حال حاضر مذاکرات برجام مهمترین سیگنال برای بورس است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس؛ روند منفی فرسایشی در بازار سهام ادامه دارد. در این بین کارشناسان معتقدند در حال حاضر مذاکرات برجام مهمترین سیگنال برای بورس است.

حصول توافقات اگرچه در کوتاه‌ مدت شوکی منفی به بازار وارد می‌کند اما آثار اقتصادی بلندمدت فراوانی دارد که بورس نیز از آن بی‌نصیب نخواهد ماند.


۱:۱۵

رشد هزار و ۹۲۷واحدی شاخص کل (۰.۱درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۳۴هزار واحدی قرار داد.
شاخص‌ هم وزن نیز ۰.۳۷درصد رشد کرد.ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به دو هزار و ۲۰۰میلیارد تومان رسید.

نمادهای فولاد، خودرو و وبملت بیشترین تاثیر در رشد شاخص کل بورس را به عهده داشتند.

در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۱۵۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۲۲۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۱درصد یعنی ۴۶۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان هفت درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «خودرو و ساخت قطعات» و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «سایر واسطه‌گری‌های مالی» و «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد فملی، میدکو و وبصادر لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به فالوم، شفنح و خکاوه معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت ملی صنایع‌ مس‌ ایران معادل ۱۳میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی آلومتک با برتری هشت میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۹نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۵۵نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۵۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۱۶۰میلیارد تومان بود.


۱۱:۳۵

اخابر نیز تک نماد مثبت و متعادل مخابراتی ها است.


۱۱:۱۳

برقی ها با گرایش منفی و متعادل نوسان قیمت را تجربه می کنند. بجهرم، بکهنوج، بگیلان و بزاگرس با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. ونیرو نیز تک نماد پر تقاضای گروه است.


۱۱:۰۰

وامید تک نماد مثبت و متعادل گروه چند رشته ای ها است.


۱۰:۵۵

کانه های فلزی نیز با تعادل میان خریداران و فروشندگان در مدار مثبت داد و ستد می شوند. در این میان کنور، تاصیکو و اپال با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند.


۱۰:۵۰

قندی ها با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کنند. نمادهای قثابت، قنقش، قصفها و قیستو مثبت و متعادل معامله می شوند. قهکمت و قلرست نمادهای پر تقاضای گروه اند.قزوین نیز پر تقاضا و بدون دامنه نوسان داد و ستد می شوند.


۱۰:۴۲

فراکاب ها نیز یکپارچه مثبت رشد قیمت را تجربه می کنند. فرابوس، بورس، انرژی۳ و کالا با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۱۰:۳۵

نفتی ها با معاملاتی سبز رنگ همراه اند. نمادهای شپنا، شبندر، شتران، شاوان، شبهرن، شسپا، شبریز، شپاس، شانل و شراز با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان شرانل و شنفت نیز با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند. شزنگ نیز تک نماد پر عرضه گروه است.


۱۰:۱۲

بیشترین حجم معاملات
خودرو ۴۱۶ میلیون سهم
خگستر ۲۴۶ میلیون سهم
خساپا ۱۵۶ میلیون سهم
وبصادر ۹۲ میلیون سهم
ختوقا ۶۹ میلیون سهم


۱۰:۱۰

اطلاعات بازار:
شاخص کل ۱,۳۳۸,۳۳۳
۵۵۷۷.۵۸ واحد مثبت
ارزش بازار ۵۳,۶۴۰,۵۲۶ میلیارد ریال
ارزش معاملات ۹,۳۲۰ میلیارد ریال
حجم معاملات ۲.۰۳۱  میلیارد سهم
نمادهای تاثیر گذار در شاخص
فولاد ۸۰۲ واحد مثبت
خودرو ۶۴۶ واحد مثبت
فملی ۴۹۸ واحد مثبت
وبملت ۴۰۷ واحد مثبت
شبندر ۲۶۷ واحد مثبت
شتران ۲۴۹ واحد مثبت
خساپا ۱۸۵واحد مثبت


۱۰:۰۰

نبض مثبت در فلزات اساسی محسوس است. نمادهای فولاد، فملی، فسرب، فاسمین، ذوب، فزرین، زنگان، فجر، فنوال، کیمیا و فنورد با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. فپنتا و فنفت از جمله نمادهای پر تقاضای گروه اند. در این میان فروی، فخوز، کاوه، وسدید، کویر، ارفع و میدکو  با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند.


۹:۴۵

شیمیایی ها نیز با در غیاب نوری با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کنند. پترول، شصدف، آریا، شگویا، زاگرس، شفن، شاراک، قرن، شیران و شغدیر با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان شپدیس، فارس، تاپیکو، شپترو، کلر و شخارک با گرایش منفی، متعادل اند.


۹:۳۰

بانکی ها با استقبال خریداران با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. نمادهای وتجارت، وبملت، وبصادر، وپارس، ونوین، وملل و سامان با گرایش مثبت، متعادل اند. در این میان وسالت تک نماد پر تقاضای گروه است. وکار نیز با گرایش منفی و متعادل معامله می شود.


۹:۲۵

خودرویی ها با برتری خریداران با معاملاتی سبز رنگ همراه اند. خساپا، خبهمن، خپارس ،خزامیا و خزر با گرایش مثبت و متعادل معامله می شوند. نمادهای خکاوه، خگستر، ختوقا، خلنت، خکمک و خپویش از جمله نمادهای مورد توجه گروه اند و خودرو نیز در نزدیکی سقف  قیمتی خود پرتقاضا داد و ستد می شود. در این میان خنصیر و خاهن با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند.


۹:۰۵

بازار امروز با گرایش مثبت و متعادل معاملات خود را آغاز کرده است.


۸:۴۵

🔹برترین‌های تقاضای بورس
پارند
حتوکا
پدرخش

🔹بیشترین عرضه بورس
وسخراج
وسفارس

🔹برترین‌های تقاضای فرابورس
سپیدما
اعتماد
آکورد

🔹بیشترین عرضه فرابورس
کلر
شگامرن