بورس هفته گذشته رشد ۵٫۹ درصد داشت. برخی از کارشناسان معتقدند رشد بازار دستوری و موقت است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس؛ بورس هفته گذشته رشد ۵٫۹ درصد داشت. برخی از کارشناسان معتقدند رشد بازار دستوری و موقت است.


۱۰:۱۰

بیشترین حجم معاملات
تجلی ۵۱۶ میلیون سهم
خساپا ۲۳۸ میلیون سهم
خودرو ۱۵۹ میلیون سهم
شتران ۱۰۲ میلیون سهم
وبملت ۱۰۱ میلیون سهم


۱۰:۱۰

اطلاعات_بازار
شاخص کل ۱,۳۰۵,۹۴۴
۴۷۸۳.۰۷ واحد مثبت
ارزش بازار ۵۲,۲۱۵,۴۷۵ میلیارد ریال
ارزش معاملات ۱۰,۹۸۴ میلیارد ریال
حجم معاملات ۱.۹۰۱  میلیارد سهم
نمادهای تاثیر گذار در شاخص
شتران ۷۱۰ واحد مثبت
شبندر ۶۳۸ واحد مثبت
وبملت ۶۰۰ واحد مثبت
شپنا ۵۲۳ واحد مثبت
خودرو ۳۰۱ واحد مثبت
وبصادر ۲۵۸ واحد مثبت
خساپا ۲۳۴ واحد مثبت


۱۰:۰۰

شیمیایی ها با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کنند. نمادهای نوری، پترول، شگویا، زاگرس، شپدیس، فارس، شفارس، بوعلی، شیران و پارس با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان آریا، زاگرس، شاراک، شلرد، شبصیر، شفن، شصدف، کلر، شاروم و پارسان با گرایش منفی، متعادل معامله می شوند. شسینا و شلعاب نیز از جمله نمادهای پر تقاضای گروه اند.


۹:۴۵

خودرویی ها نیز با تعادل میان خریداران و فروشندگان با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. نمادهای خودرو، خساپا، خگستر، خپارس، خفنر، خمحور، خبهمن، خزامیا، ختور و خموتور با گرایش مثبت، متعادل اند. در این میان نمادهای خلنت، خکار، خمهر، خاهن و خپویش با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند.


۹:۳۰

با استقبال خریداران نبض نفتی ها با معاملات سبز رنگی همراه اند. نمادهای شتران، شپنا، شبندر، شبریز، شاوان، شسپا، شبهرن، شرانل، شراز و شپاس با گرایش مثبت، متعالد اند. در این میان شنفت نیز تک نماد منفی و متعادل گروه است. شزنگ پر عرضه در کف قیمتی خود به صف نشسته است.


۹:۰۰

بازار با گرایش مثبت و رشد قیمت در نفتی ها آغاز به کار کرده است.


۸:۴۵

🔹برترین‌های تقاضای بورس
فولاد
شتران
کمند

🔹بیشترین عرضه بورس
وسخوز
غدشت
کارین

🔹برترین‌های تقاضای فرابورس
اعتماد
اوصتا
آکورد

🔹بیشترین عرضه فرابورس
شگامرن


۸:۳۰