رشد دستوری شاخص کل در حالی از سه روز گذشته ادامه دارد که حجم و اررش معاملات همچنان پایین است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس:

رشد دستوری شاخص کل در حالی از سه روز گذشته ادامه دارد که حجم و ارزش معاملات همچنان پایین است.


۱۲:۳۰

رشد ۱۰هزار و ۲۲واحدی شاخص کل (۰.۷۸درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۹۴هزار واحدی قرار داد.
شاخص‌ هم وزن نیز ۰.۹درصد رشد کرد.ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به سه هزار و ۲۹۰میلیارد تومان رسید.

نمادهای وبملت، فولاد و کگل بیشترین تاثیر در رشد شاخص کل بورس را به عهده داشتند.

حقیقی‌ها امروز ۸۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. نمادهای «شتران»، «شبندر»، «شپنا»، «خودرو»، «فملی»، «فولاد» و «خساپا» در گروه پرتراکنش‌های بورس و نمادهای «تجلی»، «فرابورس»، «کرمان»، «سمگا»، «آریا»، «زاگرس» و«مدیریت» در گروه پرتراکنش‌های فرابورس قرار گرفتند.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فرآورده‌های نفتی»، «فلزات اساسی» و «محصولات شیمیایی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «خودرو و ساخت قطعات» و «خدمات فنی و مهندسی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «فملی»، «شبندر» و «شپنا» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «وبملت»، «خساپا» و «وتجارت» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت ملی صنایع‌ مس‌ ایران‌ معادل ۴۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی بانک ملت با برتری ۲۱میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۴۱نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۶۷نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۱۴۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۳۴۰میلیارد تومان بود.


۱۲:۱۰

پدرخش و پارتا در میان معاملات مثبت گروه لاستیک و پلاستیکی ها با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند.


۱۲:۰۰

وتجارت و وبملت پر تقاضا معاملات خود را آغاز کرده و در سقف قیمتی خود به صف نشستند.


۱۱:۴۵

در میان معاملات سبز رنگ هتل داری ها گنگین تک نماد منفی و متعادل گروه است.


۱۱:۳۵

مخابراتی ها با برتری خریداران با معاملاتی یکپارچه مثبت همراه اند. اخابر نیز تک نماد مورد توجه گروه است.


۱۱:۱۰

قندی ها با برتری فروشندگان افت قیمت را تجربه می کنند. در این میان نمادهای قثابت، قچار، قصفها، قشکر، قجام و قهکمت نیز با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


۱۰:۴۰

در میان معاملات سبز رنگ کانه های فلزی کروی با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند.


۱۰:۴۰

بیمه ای ها نیز با گرایش مثبت نوسان قیمت را   تجربه می کنند. نمادهای بپاس، اتکای، البرز، ملت، آسیا، میهن، نوین و ما با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان کوثر، ودی، ورازی، وحافظ، وسین، وحکمت و بنو با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند.


۱۰:۳۵

در بانکی ها هم  شاهد بهبود تقاضا هستیم. وگردش و وشهر با گرایش مثبت معامله می شوند. وبصادر نیز در نزدیکی سقف قیمتی خود داد و ستد می شود.


۱۰:۳۰

بهبود تقاضا در بازار با پیشتازی خودرویی ها و پالایشی ها محسوس است.


۱۰:۲۵

در این دقایق استقبال خریداران  در خودرویی ها محسوس است. خودرو، خساپا، خگستر، خپارس، خبهمن و خزامیا پرتقاضا در سقف قیمتی خود به صف نشستند.


۱۰:۲۰

بیشترین حجم معاملات
خودرو ۴۰۵ میلیون سهم
شتران ۳۲۲ میلیون سهم
خساپا ۳۰۹ میلیون سهم
خپارس ۱۴۲ میلیون سهم
خگستر ۱۲۳ میلیون سهم


۱۰:۲۰

اطلاعات_بازار
شاخص کل ۱,۲۸۶,۵۳۱
۱۸۸۳.۲۹ واحد مثبت
ارزش بازار ۵۱,۴۶۵,۳۵۱ میلیارد ریال
ارزش معاملات ۱۳,۵۱۴ میلیارد ریال
حجم معاملات ۲.۵۱۵ میلیارد سهم
نمادهای تاثیر گذار در شاخص
شتران ۴۶۳ واحد مثبت
خودرو ۳۶۹ واحد مثبت
خودرو ۳۶۶ واحد مثبت
فملی ۲۹۹ واحد مثبت
خبهمن ۱۵۴واحد مثبت
خساپا ۱۵۱ واحد مثبت
فارس ۱۴۳ واحد مثبت


۱۰:۰۰

فلزات اساسی نیز با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کنند. نمادهای فملی، فولاد، فزرین، فولای، فسبزوار، فرآور، فسپا، فنورد، فنفت، ارفع و وتوکا با گرایش مثبت و متعادل معامله می شوند. فجر، هرمز و کیمیا نیز نمادهای پر تقاضای گروه اند. در این میان فخوز، ذوب، فروی، فاسمین، فباهنر، وسدید، کاوه، فروس، فسپا و فلوله نیز با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند.


۹:۴۰

خودرویی ها نیز با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کنند. نمادهای خگستر، خاور، خبهمن، ختور، خرینگ، خکار، خریخت، خمحور و خکرمان با گرایش مثبت و متعادل معامله می شوند.  خکاوه و خبنیان نیز نمادهای پر تقاضای گروه اند. در این میان نیز خودرو، خساپا، خگستر، خپارس، خزامیا، ختور، خزر و ختوقا با نوسان منفی داد و ستد می شوند.


۹:۳۰

شیمیایی ها نیز با استقبال خریداران با گرایش مثبت داد و ستد می شوند. نمادهای نوری، پترول، زاگرس، شپلی، شگویا، آریا، فارس، شاراک، بوعلی، پارس، شصدف، شفارس و شیراز با گرایش مثبت، متعادل اند.  در این میان نمادهای شپدیس، شفن، شلرد، قرن، کیمیاتک، شمواد، کلر، خراسان، شپترو،شخارک و پاکشو نیز با گرایش منفی معامله می شوند. نمادهای شاروم، شرنگی، شلعاب نمادهای پر تقاضای گروه اند.


۹:۰۵
بازار امروز با گرایش نسبی مثبت و متعادل آغاز به کار کرده است.


۸:۴۵
🔹برترین‌های تقاضای بورس
فجر
وتوکا
شتران

🔹بیشترین عرضه بورس
وسخوز
غدشت
وسخراج

🔹برترین‌های تقاضای فرابورس
هرمز
شاروم
اعتماد

🔹بیشترین عرضه فرابورس
سدبیر
آکورد