شورای رقابت از تصویب قیمت جدید ۴ خودروی مونتاژی خبر داد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس، بر اساس اعلام شورای رقابت قیمت ۴ خودروی مونتاژی با تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان خودروی جدید در جلسه ۶۱۹ شورای رقابت به رأی گذاشته شد و مورد تصویب قرار گرفت.

قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه چهار خودروی مونتاژی به شرح ذیل است:

 

قیمت جدید ۴ خودروی مونتاژی اعلام شد