به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : گروه خودروسازی سایپا بخشنامه فروش خودروی شاهین را برای اولویت های پاییز ۱۴۰۳ به شرح ذیل ابلاغ کرد: پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادي سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی در خرداد […]

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : گروه خودروسازی سایپا بخشنامه فروش خودروی شاهین را برای اولویت های پاییز ۱۴۰۳ به شرح ذیل ابلاغ کرد:

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادي سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی در خرداد ماه سال جاري نسبت به ثبت نام اولیه خودرو شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز ۱۴۰۳ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ پیامک به ایشان ارسال گردیده میرساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام بخشی از درخواستهاي خرید مذکور مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد.

لازم به ذکر است جهت متقاضیانی که براي ایشان این امکان فراهم نگردیده است متعاقباً اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.

d265invu2g6e7nom92f.jpg