به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی البرز گفت: طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای حمل و نقل عمومی ادامه دارد. محسن وزارتی با اشاره به اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای حمل و نقل عمومی البرز اظهار کرد: این طرح که تاکسی‌ها، وانت بارها و تاکسی‌های اینترنتی […]

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی البرز گفت: طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای حمل و نقل عمومی ادامه دارد.

محسن وزارتی با اشاره به اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای حمل و نقل عمومی البرز اظهار کرد: این طرح که تاکسی‌ها، وانت بارها و تاکسی‌های اینترنتی را شامل می‌شود در هفت کارگاه استان در حال اجرا است.

وی ادامه داد: از طریق این طرح تا پایان فروردین ماه امسال ۸۶۰۰ خودروی عمومی در البرز به صورت رایگان دوگانه سوز شده است.

وی با تاکید بر اینکه دوگانه سوز شدن خودروهای عمومی نقش به سزایی در کاهش مصرف سوخت دارد، افزود: با اجرای این طرح بیش از ۴۰۰ هزار لیتر صرفه جویی ماهانه بنزین را در استان داشته‌ایم.

این مسئول تصریح کرد: از دیگر مزایای این طرح می‌توان به امنیت انرژی، ایجاد اشتغال و کاهش محسوس آلودگی های زیست محیطی اشاره کرد.

وزارتی با تاکید بر ثبت نام رانندگان خودروهای عمومی (انواع تاکسی و وانت بار) متقاضی این طرح در سامانه GCR.NIOPDC.IR  انجام می‌شود، افزود: اولویت گازسوز کردن با خودروهایی است که زودتر در سامانه مورد نظر با ثبت کد ملی و شماره موبایل نوبت گیری کنند.