در هفته گذشته صنایع پرنوسان بورس و فرابورس براساس تعداد شرکت ها و تغییر ارزش در بازار مشخص شدند.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس، در هفته گذشته صنایع پرنوسان بورس و فرابورس براساس تعداد شرکت ها و تغییر ارزش بازار مشخص شدند.

براین اساس، تعداد شرکت ها براساس تغییر هفتگی ارزش بازار و صنایع پرنوسان در بورس عبارتنداز؛ استخراج کانه های فلزی،حمل و نقل و انبار داری، خودرو و ساخت قطعات، سایر واسطه گری های مالی،انتشار ، چاپ و تکثیر، استخراج ذغال سنگ، محصولات شیمیایی، خدمات فنی و مهندسی، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی است.

صنایع پرنوسان بورس و فرابورس در هفته گذشته

همچنین تعداد شرکت ها براساس تغییر هفتگی ارزش بازار و صنایع پرنوسان در فرا بورس عبارتنداز؛سایر واسطه گری های مالی، خدمات فنی و مهندسی، لاستیک و پلاستیک، استخراج کانه های فلزی، فرآورده های نفتی، منسوجات،فلزات اساسی، پیمانکاری صنعتی، استخراج ذغال سنگ و قند و شکر است.

صنایع پرنوسان بورس و فرابورس در هفته گذشته