شیدایی، عضو هیئت‌مدیره سایپا: در ۳ سال گذشته قیمت نهاده‌های تولید خودرو ۷ برابر شده اما قیمت خودرو ۳ برابر شدهاست.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : شیدایی، عضو هیئت‌مدیره سایپادر ۳ سال گذشته قیمت نهاده‌های تولید خودرو ۷ برابر شده اما قیمت خودرو ۳ برابر شدهاستالان تولید هر خودرو به‌طور متوسط ۷۰ میلیون تومان برای سایپا زیان دارد.

شکاف قیمت فروش و قیمت تمام شده باعث شده که ضرر تلفیقی سایپا ۵۸ هزار میلیارد تومان شود.