به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس بیمه آسیا در ماهی که گذشت حدود ۹۴۰میلیارد تومان حق بیمه جدید صادر کرد.سود عملیاتی آسیا به ۵۷۰میلیارد تومان رسید.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از  صدای بورس: بیمه آسیا در ماهی که گذشت حدود ۹۴۰میلیارد تومان حق بیمه جدید صادر کرد. با وجود افت چهار درصدی این رقم نسبت به تیر ماه ۱۴۰۰، مجموع حق بیمه صادره بیمه آسیا در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۴۰درصد افزایش یافته است.

بیمه شخص ثالث اجباری با بیش از ۳۴۰میلیارد تومان، بیشترین سهم از حق بیمه‌های صادر شده آسیا را به خود اختصاص داد. پس از آن بیمه درمان با حدود ۱۸۰میلیارد تومان و بیمه بدنه خودرو با ۱۵۰میلیارد تومان در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند.
بیمه آسیا در مرداد ماه، حدود ۳۷۰میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که این مبلغ نسبت به ماه گذشته ۱۸درصد کاهش و نسبت به مرداد ۹۹، ۱۰درصد افزایش یافته است. بیمه شخص ثالث اجباری ۳۶درصد، بیمه درمان ۲۸.۶درصد و بیمه بده خودرو، ۱۳.۶درصد از این مبلغ را تشکیل می‌دهند.
سود عملیاتی بیمه آسیا که با کسر مبلغ خسارت‌های پرداختی این شرکت از حق بیمه‌های صادره آن در مرداد ماه بدست می‌آید، با رشد ۹درصدی نسبت به تیر ماه و ۷۲درصدی نسبت به مرداد ماه ۹۹ به بیش از ۵۷۰میلیارد تومان رسید.

رشد ۹درصدی سود بیمه آسیا در مرداد ماه