عرضه خودرو در بورس کالا در هفته گذشته بار دیگر دچار یک تنش موقت شد؛ تنشی که با پادرمیانی وزیر اقتصاد برطرف شد، اما در خود یک پیام جدی داشت، این که مخالفان جدی در بدنه دولت وجود دارند که تلاش می‌کنند ابزار تنظیم بازار خودرو را ناکارآمد جلوه دهند و آن را متوقف کنند.

به گزارش سیپا تهران شیرعلی نیا : این در حالی است که خودروسازان و مصرف‌کنندگان و کارشناسان معتقدند این ابزار کارآمد است و توانسته توزیع مناسبی از منافع را برای دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کند به طوری که به گفته سلطانی نژاد از ۳۴ هزار دستگاه خودرویی که در این مدت در این بازار معامله شده ۱۰.۴ همت منافع توزیع شده که ۴.۴ همت آن به جیب مصرف‌کنندگان و ۶ همت به جیب تولیدکنندگان رفته است و این در حالی است که قیمت تابلو همچنان از قیمت‌های بازار آزاد کمتر است.
هرچند این آمارها امیدواری‌ها به بهبود اوضاع بازار خودرو را از مسیر بورس افزایش می‌دهد، اما سیگنال‌های بدی به دلالان و مافیای خودرو می‌فرستد؛ سیگنال‌هایی که باعث افزایش فشار این گروه روی بازار آزاد از یک سو و برخی مدیران در بدنه دولت از سوی دیگر می‌شود. شاهد این مدعا برخی مخالفت‌ها در درون دولت با عرضه خودرو در بورس و از سوی دیگر افزایش شدید قیمت خودرو در بازار آزاد است. در این بین مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در نامه‌های جداگانه خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شدند و به صورت کتبی از موضع انتقادی مطرح شده نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا به نقل از این دو گروه خودروسازی عقب‌نشینی کردند و به نوعی صف خود را از صف مخالفان عرضه خودرو در بورس جدا کردند.
این موضوع به معنای پیش‌بینی عرضه بیشتر خودرو در بورس کالاست که می‌تواند هم به کاهش رقابت‌های موجود در بورس منجر شود و هم تعادل بازار خودرو را تضمین کند، کما این که با افزایش عرضه‌ها در روزهای اخیر قیمت در بازار آزاد کنترل شده است.
بررسی آمارهای بورس کالا نیز نشان می‌دهند از ابتدای عرضه خودرو در بورس تا روز ۲۷ دی ماه ۴۹ هزار و ۸۴۲ دستگاه خودرو عرضه شده‌اند که ۱۱۱ هزار و ۵۸۱ دستگاه خودرو برای آن تقاضا ایجاد شده است و این در حالی است که در ۲۷ روز دی ماه ۳۰ هزار و ۷۵۸ دستگاه خودرو عرضه شده ولی برای آن ۵۷ هزار و ۴۰۰ تقاضا ایجاد شده است. این آمار نشان می‌دهد دی ماه به تنهایی ۶۲ درصد از کل عرضه‌ها صورت گرفته و ۵۱ درصد از تقاضا نیز در همین چهار هفته شکل گرفته است. این موضوع نشان‌دهنده شدت گرفتن عملکرد بورس کالا و خودروسازان برای فتح بازار خودرو است و از آنجا که پیش‌بینی می‌شود خودروسازان به زودی تصمیمات جهشی برای حضور در بورس بگیرند، باید منتظر روزهای شادابی در بازار خودرو تا پایان سال باشیم.