مهندس علیرضا شیر علی نیا مدیر عامل و کارآفرین گیلانی شاغل در پایتخت ایران با مدیر کل صدا و سیمای استان گیلان دیدار کرد.

هم زمان با ایام نوروز مهندس علیرضا شیر علی نیا مدیر عامل و کارآفرین گیلانی شاغل در پایتخت ایران با مدیر کل صدا و سیمای استان گیلان دیدار کرد.

این دومین سال پیاپی است که از این کارآفرین جوان برای شرکت در برنامه های نوروزی دعوت به عمل می آید و امسال نیز حسن ظهیری میزبان علیرضا شیرعلی نیا در سیمای استان گیلان بود.

مهندس علیرضا شیرعلی نیا، دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک و مدیر مجموعه بزرگ نمایندگی سایپا در تهران است.