سازمان امور مالیاتی، با اعلام برندگان مزایده ۶۷۱ خودرو وارداتی در روزنامه همشهری، در مسیر وصول هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی وارد کننده خودرو خارجی، به خط پایان مطالبات نزدیکتر شد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس، شرکت کنندگان در مزایده اخیر خودروهای توقیفی میتوانند با مراجعه به سایت امور مالیاتی از وضعیت برنده گان مطلع شوند. ضمنا برای طی مراحل فرایند تحویل خودرو ها به برندگان پیامک خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی تحت نظارت نماینده دادسرای عمومی و انقلاب و دادستان انتظامی مالیاتی مطابق با قوانین آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ مالیات های مستقیم اقدام به برگزاری این مزایده نموده است. از آنجایی که برگزاری مزایده از نیابت بدهکار مالیاتی صورت گرفت، فرآیند مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت “ستاد” قابل اجرا نبود و اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران، برنامه ی نرم افزاری اختصاصی برای این مزایده تولید نمود. ۸۹۲ نفر در این مزایده ثبت نام کرده اند و ۵۲۸۸ پیشنهاد قیمت برای خرید خودروها ارائه گردید.

خودرو پیکانتو با قیمت بیشینه ۱۰۳۶۹۰۰۰۰۰۰ ریال و قیمت کمینه ۶۶۳۲۴۲۸۸۶۵ ریال خودرو سانتافه با قیمت بیشینه ۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴ ریال و قیمت کمینه ۳۲۵۶۷۵۰۰۰۰۰ ریال اوپتیما با قیمت بیشینه ۲۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴ ریال و با قیمت کمینه ۲۲۰۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال سوناتا با قیمت بیشینه ۱۳۰۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال و با قیمت کمینه ۱۲۰۹۶۰۰۰۰۰۰ ریال مورد استقبال هموطنان قرار گرفت.

بیشترین درخواست برای یک کد خودرو اوپتیما ۲۱ درخواست بود و کمترین درخواست برای یک کد خودرو پیکانتو ۳ درخواست بود. بیشترین شرکت کنندگان در این مزایده از استان تهران، البرز، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و قم حضور داشتند.

کارشناسان دادگستری برای این خودرو ها هفت هزار میلیارد ریال قیمت گذاری کرده بودند که با بازگشایی پاکات درآمد حاصله از این مزایده مبلغ بیش از نه هزار میلیارد ریال برآورد گردیده است.

به گزارش تسنیم,این مزایده برای تامین بدهی جرم فرار مالیاتی شرکت وارد کننده خودرو که با استفاده از ظرفیت قانونی انحلال، برای احتکار خودرو های خود سو استفاده نموده بود، اجرا شد.