شرکت بیمه ایران جریمه‌های دیرکرد بیمه‌های شخص ثالث را می‌بخشد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس- مدیریت بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران بر اساس بخشنامه معاونت نظارت بیمه مرکزی درخصوص طرح بخشودگی جرائم موضوع بند “ب” ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث تمامی خودروها و وسایط نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث ، جهت ارائه خدمات مطلوب و بهینه به بیمه‌گذاران، با صدور بخشنامه به تمامی مدیران استان‌ها و واحدهای اجرایی سراسرکشور اعلام کرد: جرایم دیرکرد بیمه نامه‌های شخص ثالث، در صورت اقدام به تمدید یا دریافت بیمه نامه شخص ثالث، تا نهم اسفند ۱۴۰۰ بخشیده می‌شود.

، بر اساس این بخشنامه، تمامی خودروها و وسایط نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث به مدت بیست روز از تاریخ ۲۰‏/۱۱‏/۱۴۰۰ تا پایان ۰۹‏/۱۲‏/۱۴۰۰ فرصت دارند از این تسهیلات بهره مند شوند. بخشودگی جرائم صرفاً مشمول بیمه نامه‌های شخص ثالث درخواستی با مدت اعتبار یکساله بوده و بیمه نامه‌های کوتاه‌مدت را شامل نمی‌شود.