به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : گروه خودروسازی سایپا با انتشار آخرین بخشنامه فروش خود، قیمت خودروی کوییک پلاس اتوماتیک را افزایش داد. تغییر قیمت: قیمت قبل: ۳۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان قیمت جدید: ۳۵۱٫۸۳۸٫۰۰۰ تومان

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :

گروه خودروسازی سایپا با انتشار آخرین بخشنامه فروش خود، قیمت خودروی کوییک پلاس اتوماتیک را افزایش داد.

تغییر قیمت:

قیمت قبل: ۳۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
قیمت جدید: ۳۵۱٫۸۳۸٫۰۰۰ تومان