مهندس علیرضا شیرعلی نیا نمایندگی برتر فروش خدمات پس از فروش در کشور، توانست مدال طلایی خودرو سازی را کسب نماید.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : مهندس علیرضا شیرعلی نیا نمایندگی برتر فروش خدمات پس از فروش در کشور، توانست مدال طلایی خودرو سازی را کسب نماید.

مهندس شیرعلی نیا پیش از این نیز نماینده برتر کشور در زمینه آپشن کشور تا مهرماه ۱۴۰۰ را از سوی شرکت سایپت کسب بود.