به نمایندگی سایپا تهران شیرعلی نیا :مدت هاست که کیفیت پایین خودروهای مونتاژی در کشور باعث نارضایتی مالکان این خودروها شده است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : مدت هاست که کیفیت پایین خودروهای مونتاژی در کشور باعث نارضایتی مالکان این خودروها شده است. وقتی هم به جدول کیفی خودروهای داخلی مراجعه می کنیم می بینیم کمتر خودرویی بوده است که ارتقا و پیشرفتی در کیفیت تولید آن اتفاق افتاده باشد. پلیس راهور هم اشاره داشته است که خودروهای داخلی صفر کیلومتر به علت کیفیت پایین ساخت به جای ۵ سال پس از تولید می بایستی بعد از ۴ سال برای اخذ معاینه فنی اقدام کنند. در کنار بعضی ایرادهای شایع در خودروهای داخلی بعضی موارد نقص در برق این خودروها که بسیار عجیب هستند و فیلم های آن دست به دست در فضای مجازی می چرخند، باعث شده است بدبینی ها شدت بگیرند.

گزارش منتشره درباره عیوب اصلی خودروهای داخلی در سال ۹۹ نشان می‌دهد ۴عیب ابتدایی استخراج شده، حداقل از اوایل دهه ۹۰ وجود داشته‌اند، با این حال همچنان دارای بیشترین فراوانی هستند.

47101.jpg

طبق گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در کتابچه سالانه خود منتشر کرده، «رگلاژ نبودن درب خودروها»، «صدای اضافی در داخل اتاق»، «بد جا رفتن دنده‌ها»، «پایین بودن شتاب» و «کوبیدن لاستیک» پنج عیب اصلی از دید مشتریان به شمار می‌روند. در این گزارش قید شده که عیوب اول تا چهارم از سال ۹۲ به بعد همچنان ادامه داشته‌اند. پایداری این عیوب نشان‌دهنده ضعف فنی و کیفیت نامناسب مونتاژ در خطوط تولید خودروسازان است و البته این واقعیت را نیز که شرکت‌های خودروساز وقت چندانی به رفع آنها نگذاشته‌اند، عیان می‌کند. این در حالی است که خودروسازان بزرگ همواره با رصد عیوب مدنظر مشتریان و در راستای احترام به حقوق آنها و جلب رضایتشان، تا حد امکان نسبت به رفع ایرادات اقدام می‌کنند. با این حال با توجه به انحصار نسبی در بازار خودروی ایران، شرکت‌های خودروساز بزرگ چون احساس خطر چندانی بابت از دست دادن مشتریان نمی‌کنند، انگیزه‌ای هم برای رفع عیوب مدنظر آنها ندارند. از همین رو ایرادات اصلی خودروهای داخلی با گذشت سال‌ها همچنان پایدار مانده است.