به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : مطابق مصوبه دولت، تمامی خودرو هایی که از تاریخ ۱۳ دی ماه سال ۱۳۰۰ و بعد از آن فاکتور شده اند مشمول قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. اخیراً نیز برای بسیاری از مالکین خودروها پیامکی به عنوان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به تعدادی از […]

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : مطابق مصوبه دولت، تمامی خودرو هایی که از تاریخ ۱۳ دی ماه سال ۱۳۰۰ و بعد از آن فاکتور شده اند مشمول قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

اخیراً نیز برای بسیاری از مالکین خودروها پیامکی به عنوان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به تعدادی از خریداران خودروارسال شده است. اما نکته حائز اهمیت اینجاست، برای مشتریانی پیامک ارسال شده که خودروی آنها به تازگی فاکتور شده و هنوز تحویل مشتری نشده است خریدار نیز باید برای تحویل آن به نمایندگی یا کارخانه مراجعه کند.

همین موضوع عامل شد تا به بررسی چرایی ارسال این پیامک ها بپردازیم بررسی‌ها نشان می‌دهد بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ باید مشتریانی که پس از تاریخ سیزدهم دی ماه خودرویشان فاکتور شده نسبت به پرداخت مالیات جدید اقدام کنند.

بنابر مصوبه جدید مالیات بر ارزش افزوده کلیه بخشنامه های فروش که ابلاغ شده مشمول قانون مالیات جدید می‌شوند و افزایش مالیات در سیستم قیمت گذاری و بخشنامه اعمال می گردد.

علاوه بر این دعوتنامه های صادر شده مشمول ضوابط قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید هستند و مبلغ جدید مالیات در دعوتنامه ها اعمال خواهد شد. کلیه خودرو هایی که از تاریخ سیزدهم دی ماه و بعد از آن فاکتور شده اند مشمول قانون جدید مالیات هستند بنابراین مشتریانی که خودرویشان از تاریخ سیزدهم دیماه فاکتور شده است می بایست با مراجعه به سایت فروش اینترنتی و یا نمایندگی ها نسبت به تکمیل وجه برای بر مبنای مالیات جدید اقدام کنند