آمار قرعه‌کشی طرح فروش‌های همزمان (نهمین مرحلهٔ پیش‌فروش یکساله و چهارمین پیش‌فروش مشارکت در تولید) محصولات سایپا بمناسبت دههٔ مبارک فجر منتشر شد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :آمار قرعه‌کشی طرح فروش‌های همزمان (نهمین مرحلهٔ پیش‌فروش یکساله و چهارمین پیش‌فروش مشارکت در تولید) محصولات سایپا بمناسبت دههٔ مبارک فجر منتشر شد.
گروه خودروسازی سایپا قرعه‌کشی دو طرح همزمان (نهمین پیش‌فروش یکساله و چهارمین پیش‌فروش مشارکت در تولید) محصولات خود، بمناسبت ده‍هٔ مبارک فجر را با حضور نهادهای نظارتی انجام داد. با توجه به آمار منتشر شده از سوی سایپا تعداد شرکت کنندگان در طرح پیش فروش یکساله خودروهای سایپا ۹۹ هزار و ۷۱۰ نفر بود که تعداد هزار و ۷۹۹ نفر فاقد شرایط شرکت در این طرح بودند و تعداد متقاضیان حائز شرایط ۹۷ هزار و ۹۱۱ نفر میباشد. همچنین تعداد کل شرکت کنندگان در طرح پیش فروش مشارکت در تولید خودروهای سایپا ۲۸ هزار و ۳۹۵ نفر بود که از این تعداد ۲ هزار و ۹۸۴ نفر فاقد شرایط و ۲۵ هزار و ۴۱۱ نفر حائز شرایط شناخته شدند.

آمار مربوط به پیش فروش یکساله خودروهای سایپا
تعداد کل متقاضیان ۹۹٫۷۱۰
تعداد متقاضیان فاقد شرایط ۱٫۷۹۹
تعداد متقاضیان حائز شرایط ۹۷٫۹۱۱
آمار مربوط به پیش فروش مشارکت در تولید خودروهای سایپا
تعداد کل متقاضیان ۲۸٫۳۹۵
تعداد متقاضیان فاقد شرایط ۲٫۹۸۴
تعداد متقاضیان حائز شرایط ۲۵٫۴۱۱

آمار ارائه شده در این خبر مربوط به بخشنامه ۴۵۷۲۹۵ سایپا میباشد. موعد تحویل این خودروها خرداد الی آذر ماه ۱۴۰۱ میباشد. این خودروها از طریق قرعه کشی به متقاضیان واگذار میشود. سود مشارکت و انصراف شرکت در این طرح صفر میباشد و خسارت تاخیر ماهانه ۱ درصد به برندگان پرداخت خواهد شد. برندگان این طرح حداکثر ۳ روز مهلت تکمیل وجه خواهند داشت.

جزئیات آمار قرعه کشی خودروهای پیش فروش یکساله سایپا
خودرو تعداد متقاضی ظرفیت رزرو یک خودرو به ازای شانس موفقیت
شاهین G ۱۱٫۴۶۷ ۶٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰ ۳ نفر % ۳۴/۳۵
کوییک S ۱۱٫۲۷۹ ۱٫۸۰۰ ۳٫۶۰۰ ۶ نفر % ۱۵٫۹۶
کوییک R تریم معمولی ۲٫۷۰۶ ۱٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰ ۳ نفر  % ۳۶٫۹۶
کوییک R تریم رنگی ۱۱٫۱۸۳ ۴٫۰۰۰ ۸٫۰۰۰ ۳ نفر % ۳۵٫۷۷
کوییک معمولی ۱۶٫۸۹۹ ۶٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰ ۳ نفر % ۳۵٫۵۱
ساینا S ۳۵٫۰۴۴ ۱۲٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰ ۳ نفر % ۳۴/۲۴
سایپا ۱۵۱ ۳٫۳۳۳ ۱٫۵۰۰ ۳٫۰۰۰ ۲ نفر % ۴۵٫۰۱
مجموع ۹۷٫۹۱۱ ۳۲٫۳۰۰ ۶۴٫۶۰۰ ۳ نفر  % ۳۲٫۹۹
جزئیات آمار قرعه کشی خودروهای پیش فروش مشارکت در تولید سایپا
خودرو تعداد متقاضی ظرفیت رزرو یک خودرو به ازای شانس موفقیت
شاهین G ۴٫۴۷۰ ۲٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰ ۲ نفر ۴۴٫۷۴ %
کوییک S ۳٫۰۷۰ ۱٫۴۰۰ ۲٫۸۰۰ ۲ نفر ۴۵٫۶۰ %
کوییک R تریم معمولی ۱٫۱۷۷ ۶۰۰ ۱٫۲۰۰ ۲ نفر ۵۰٫۹۸ %
کوییک R تریم رنگی ۱٫۲۳۴ ۶۰۰ ۱٫۲۰۰ ۲ نفر ۴۸٫۶۲ %
کوییک معمولی ۴٫۶۸۰ ۲٫۳۰۰ ۲٫۶۰۰ ۲ نفر ۴۹/۱۵ %
ساینا S ۹٫۸۷۲ ۵٫۶۰۰ ۱۱٫۲۰۰ ۲ نفر ۵۶٫۷۳
سایپا ۱۵۱ ۹۰۸ ۵۰۰ ۱٫۰۰۰ ۲ نفر ۵۱٫۱۶ %
مجموع ۲۵٫۴۱۱ ۱۳٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰ ۲ نفر ۵۱٫۱۶ %